Gemeenten: valpreventie en bewegen in de wijk

Gemeenten: valpreventie en bewegen in de wijk

VitaliteitCoaches

We zetten zogenaamde VitaliteitCoaches in om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen. De VitaliteitCoach komt langs bij de zorginstelling zodra het deelnemer is aan de VitaliteitSpelen en start daar met de VitaliteitScan. Dit is een inventarisatie van beweegaanbod en aanpak en signaleert kansen voor optimalisering hiervan. Ook de samenwerking met en betrokkenheid van de wijk, vrijwilligers en medewerkers wordt hierin meegenomen. Deze aanpak past in de visie van het nationaal sportakkoord, deelakkoord inclusief sporten. Gemeenten, die zich vanuit hun lokale sportakkoord richten op inclusie, en ouderen en beweging kunnen dan ook moeiteloos aan de slag met de VitaliteitSpelen.

VitaliteitCoach Karin van Leeuwen: VitaliteitSpelen geeft een boost

“Al ruim 20 jaar werk ik met veel plezier en betrokkenheid in het sociaal domein en de sport- en beweegwereld. Ik ben ervan overtuigd dat het voor alle leeftijden belangrijk is om in beweging te blijven.

Zowel fysiek als mentaal. Ook of juist, als iemand een bewegingsbeperking heeft. Ik vind het fantastisch dat ik zorgcentra kan helpen om hun beweegbeleid in beeld te brengen en te bevorderen indien nodig. Sommige zorginstellingen doen al veel aan beweegstimulering, maar vinden het lastig om dit zichtbaar te maken. Ook daarbij helpt deelname aan de VitaliteitSpelen. Het geeft een boost aan je beweegactiviteiten en een impuls aan je beweegprofessionals.”

De organisatie biedt alle tools en informatie om de VitaliteitSpelen bij elk deelnemend zorgcentrum tot een succes te maken.

VitaliteitScan

De VitaliteitScan brengt het beweegbeleid van een zorgcentrum in beeld. Het is een inventarisatie van beweegaanbod en aanpak en signaleert kansen voor optimalisering hiervan. Ook de samenwerking met en betrokkenheid van de wijk, vrijwilligers en medewerkers wordt hierin meegenomen.

De VitaliteitCoach voert de scan uit, met behulp van de digitale VitaliteitEnquête en gesprekken met management en beweegcoördinator(en). De enquête is gebaseerd op de 7 bouwstenen voor beweegbeleid voor zorgcentra, zoals vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Op basis van de VitaliteitScan ontvangt het deelnemende zorgcentrum een advies op maat per bouwsteen. Dit advies bestaat uit een mix van concreet vervolgaanbod, best practices ter inspiratie, passende beweeginterventies/tools. Resultaten van de VitaliteitScan zijn altijd voor intern gebruik en eigendom van het zorgcentrum.

Advies op maat

Aan de hand van de VitaliteitScan geeft de VitaliteitCoach aan het zorgcentrum een advies op maat per bouwsteen. Dit advies bestaat uit een mix van concreet vervolgaanbod, best practices ter inspiratie, passende beweeginterventies/tools. Het advies op maat wordt gegeven aan de hand van de zeven bouwstenen voor beweegbeleid, zoals vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.