Voor wie is de VitaliteitSpelen?

Voor wie is de VitaliteitSpelen?

Het nationale beweegprogramma voor ouderen

Meer dan de helft (56%) van de 60 plussers is inactief of niet voldoende lichamelijk actief volgens de beweegrichtlijn. Voor de 70 plussers is dat zelfs 67% en van de mensen boven de 80 jaar is slechts 17% voldoende in beweging. Vooral senioren die minder mobiel zijn, een chronische aandoening hebben of wonen in een zorgcentrum bewegen te weinig. En dat terwijl enige beweging, ook al is het op oudere leeftijd, onmiddellijk veel positieve lichamelijke en mentale effecten heeft.

Een groeiende groep van de ouderen is als bewoner of via wijkverpleging, thuiszorg en dagbesteding gelieerd aan een zorgcentrum. Die infrastructuur biedt voor elke gemeente, verpleeghuis of wijkvereniging kansen om mensen structureel in beweging te brengen!

Met dat uitgangspunt starten wij de VitaliteitSpelen: het nationaal beweegprogramma voor ouderen. Onze missie? Honderdduizenden ouderen een gelukkigere oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van bewegen te laten ervaren. We doen dit graag samen met gemeenten, zorgverleners, vrijwilligers, professionals en ouderen en hun familieleden. Met de zorginstelling als vertrekpunt, willen we dit thema structureel onder de aandacht brengen, meer bewegen (blijvend) bevorderen, kennis delen en opleiden.

56%

van de 60-plussers is inactief of niet voldoende lichamelijk actief volgens de beweegrichtlijn

(bron: RIVM Leefstijlmonitor)

75%

van de verzorgingshuisbewoners is onvoldoende lichamelijk actief

(bron: Tiessen-Raaphorst e.a. (2010))

83%

van de mensen boven de 80 jaar is onvoldoende in beweging

(bron: RIVM Leefstijlmonitor)

Onze missie

Een verbeterd beweegaanbod voor alle ouderen in Nederland

Het nationaal beweegprogramma voor ouderen staat open voor een verbeterd beweegaanbod voor alle ouderen in Nederland. Echter is met name voor de ouderen met een aandoening, met thuiszorg of voor ouderen in een zorginstelling nog onvoldoende aandacht op dit gebied. De vitale, thuiswonende oudere die geen hulp behoeft, sport nog wel eens, is minder eenzaam en minder sociaal geïsoleerd. Wij wensen dit ook de meer zorgbehoevende ouderen toe! De VitaliteitSpelen richt zich dan ook met name op ouderen in zorginstellingen, ouderen met thuiszorg en ouderen met een aandoening.