Partners

Partners & initiatiefnemers van de VitaliteitSpelen

Initiatiefnemers

 

Stichting Gouden Dagen wil ervoor zorgen dat ouderen in Nederland zich verbonden voelen met anderen en daardoor hun kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen voor ouderen in zorginstellingen, maar óók voor het groeiende aantal ouderen dat nog zelfstandig woont. Het netwerk van Gouden Dagen heeft persoonlijk contact met ouderen en weet wat hun individuele hulpvraag is. Door de omvang van dit netwerk heeft Gouden Dagen vaak een intermediaire rol tussen de ouderen en aanbieders van welzijns- en sociale activiteiten voor ouderen. Gouden Dagen heeft het grootste netwerk om ouderen te bereiken in Nederland.

SportVibes  is een bureau dat gespecialiseerd is in projecten die met sport en bewegen het verschil kunnen maken. De gepassioneerde medewerkers zetten zich vanuit het kantoor in Delft in voor maatschappelijke initiatieven zoals Special Olympics, Tour du ALS, NOC*NSF Sportplezier en de schoolsportcompetitie Olympic Moves. Daarnaast is SportVibes verbinder tussen private en publieke partijen en werkt het voor gemeenten aan breedtesportactiviteiten.

Partners

 

Een nationaal project als de VitaliteitSpelen kan niet zonder deskundige en inspirerende partners.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is hét platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. VSG beschikt over een netwerk dat is samengesteld uit overheden, non-profit organisaties en bedrijfsleden. Alle gemeenten kunnen met vragen over sport en bewegen terecht bij VSG. .

Kenniscentrum Sport en Bewegen helpt iedereen die wil sporten en bewegen met handige en betrouwbare informatie. Relevante kennis ontstaat zowel in de wetenschap als in de praktijk. Daarom is het Kenniscentrum Sport en Bewegen actief in netwerken van overheden, onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg en sport aanbieders.

Het Ministerie van VWS heeft via het preventie-akkoord en het sportakkoord diverse ambities neergezet. De VitaliteitSpelen passen in die ambities. Enkele belangrijke thema’s zijn immers het bevorderen van sport en bewegen bij lastig te bereiken doelgroepen, het vergroten van sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

YALP leverancier van sport-en speeltoestellen, heeft zich als eerste private partner aangesloten bij de VitaliteitSpelen©. Yalp introduceerde in 2006 het succesvolle programma “Ouderen in beweging”. Dit is een erkend beweegaanbod volgens het programma Effectief Actief (regie NOC*NSF, NISB), in samenwerking met Olga Commandeur. De missie van het team van Yalp is dan ook om bewegen leuk te maken en iedereen, jong en oud, uit te dagen tot sport en spel. Inmiddels zijn er meer dan 150 beweegtuinen gerealiseerd bij o.a. zorgcentra.

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstelling gelieerd aan het LUMC. Naast een wetenschappelijke agenda heeft de Leyden Academy een maatschappelijke agenda. Zij wil kennis over vitaliteit en veroudering beschikbaar maken voor mensen die met ouderen werken, zowel in de zorg, maar ook daarbuiten. Een van de initiatieven van de Leyden Academy is het initiëren van de Vitality clubs, laagdrempelige beweeg- groepen voor en door ouderen in de wijk. Inmiddels zijn er al meer dan 12 groepen door het hele land met honderden deelnemers.