Training & educatie

Training & educatie

Het is van belang dat de mensen die in direct contact staan met de doelgroep, getraind en/of opgeleid zijn, om het beweegaanbod te bevorderen zodat meer ouderen genieten van de voordelen van bewegen. Bewegen met (kwetsbare) ouderen vereist specialistische kennis om werkelijke effecten te genereren. Wilt u aan de slag met het bevorderen van beweging? Hieronder vindt u informatie over diverse trainingen en opleidingen.

Opleiding MBvO – Meer bewegen voor ouderen

Het doel van MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren van senioren waardoor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhoogd wordt. Beweegplezier en sociaal contact zijn daarbij erg belangrijk. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers.

Deelnemende senioren:

  • Doen verschillende bewegingservaringen op;
  • Hebben plezier in bewegen;
  • Verbeteren hun motorische fitheid;
  • Leggen en behouden sociale contacten;
  • Worden meer zelfredzaam in het dagelijks leven (uitvoeren ADL-activiteiten).

Tot het MBvO-aanbod behoren de volgende activiteiten; Gymnastiek, dans, watergymnastiek, ontspannen bewegen, yoga, (sportief) wandelen en spel en sport.

Meer informatie

Buurtsportcoaches Academy

De buurtsportcoach kan een belangrijke rol vervullen in het succes van de VitaliteitSpelen in zijn of haar gemeente. De aanpak past immers in de visie van het nationaal sportakkoord, deelakkoord inclusief sporten. Gemeenten, die zich vanuit hun lokale sportakkoord richten op inclusie, en ouderen en beweging, kunnen dan ook moeiteloos aan de slag met de VitaliteitSpelen. Door bijvoorbeeld een buurtsportcoach ouderen in contact te brengen met de zorgcentra die meedoen aan de VitaliteitSpelen. Ook kan de buurtsportcoach zelf het initiatief nemen om de zorgcentra in zijn/haar gemeente aan te melden voor de VitaliteitSpelen.

Met de VSG en de branchevereniging voor buurtsportcoaches willen we bouwen aan de deskundigheid van de buurtsportcoaches op het thema bewegen met ouderen. Dit kan via de Buurtsportcoach Academy. Dit is een verzamelbegrip van een bijscholingsaanbod voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. De inhoud van het scholingsaanbod wordt mede vormgegeven aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van wensen en behoeften bij de buurtsportcoaches.

 

Valpreventie: In Balans

Een goede balans voorkomt vallen en werkt positief door op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Iedere oudere, ook degenen die wel goed ter been zijn, heeft voordeel van deze cursus. Ouderen die de cursus volgden, hebben een betere balans, voelen zich zekerder en meer ontspannen. De interventie In Balans komt oorspronkelijk (2000) voort uit het project Bewegen en gezondheid van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. VeiligheidNL is sinds 2013 eigenaar van de interventie. De GGD coördineert in veel gemeenten valpreventie voor ouderen.

Meer informatie 

Training ‘Bewegen aan tafel’ met de beweegID box

Bewegen aan Tafel is een 4 uur durende praktijkgerichte en interactieve training, die wordt aangevuld met theoretische (achtergrond)informatie. De deelnemers gaan actief bezig met o.a. oefenstof uit de BeweegID box en de materialen die hierin worden genoemd. Elke deelnemer aan de VitaliteitSpelen ontvangt het VitaliteitPakket met de BeweegID box.

De training wordt bij voorkeur gegeven in het zorgcentrum zelf. Deelnemers krijgen didactische tips en handvatten voor het opstarten van Bewegen aan Tafel. Ook wordt door hen een mini-les gegeven aan de andere deelnemers, zodat daar ervaring mee opgedaan wordt. De interventie is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers die werken met kwetsbare senioren binnen o.a. woonzorginstellingen, wijkcentra, dagbesteding en kleinschalig wonen. Het betreft zowel zorgverleners als management.

Meer informatie