VitaliteitSpelen

Wat doen we?

Verbeterd beweegaanbod

Met de VitaliteitSpelen werken we vanuit vier pijlers. Daarmee willen we borgen dat het een duurzaam en volledig programma is, waarbij we zowel informeren als implementeren, opleiden en inspireren.

1. Kennis delen

We herkennen en ontsluiten de bewezen effectieve interventieprogramma’s, activiteiten, middelen en mogelijkheden om ouderen in beweging te krijgen. We bundelen deze informatie op ons platform, inclusief best practices ter inspiratie. We verspreiden dit via gerichte communicatiestrategie en in onze één op één contacten met de betrokkenen bij zorginstellingen en gemeenten zodat dit bij de einddoelgroep terecht komt: de ouderen!

2. Implementeren

We zetten zogenaamde VitaliteitCoaches in om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen. Dankzij deze ‘beweegcoaches’ en het netwerk van de Stichting Gouden Dagen komen we bij alle aangesloten zorginstellingen langs. We voeren een beweegscan uit en helpen de positieve veranderingen door te voeren. Ouderen die in de buurt van het zorgcentrum wonen, worden proactief betrokken via effectieve interventies. Vervolgens blijven we betrokken zodat we duurzaam en structureel een verbeterd beweegbeleid creëren voor de ouderen;

3. Opleiden en coachen

We vergroten de kennis over bewegen voor ouderen bij zorgprofessionals, buurtcoaches, vrijwilligers en anderen die een positieve impact kunnen hebben op het leven van de ouderen. Dit doen we door de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) te promoten en andere bestaande effectieve trainingsmodules. We zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met bestaande opleiders;

4. Bewustwording

We streven naar een grotere bewustwording voor het belang van bewegen voor ouderen, en dan met name de grote voordelen die dit biedt voor kwetsbare ouderen. We promoten ons platform actief via (sociale en reguliere) media, organiseren een aantal PR-activiteiten zoals de week van de VitaliteitSpelen. De zorginstellingen die meedoen zijn zichtbaar en aanjagers voor andere instellingen.