Week van de VitaliteitSpelen

Week van de VitaliteitSpelen

Een hoogtepunt van het jaar is de Week van de VitaliteitSpelen, die de eerste week van juni 2021 plaatsvindt. Uiteraard indien de ontwikkelingen rond het coronavirus dat toelaten. Alle instellingen die deelnemer zijn aan het programma van de VitaliteitSpelen kunnen meedoen. Van ons krijgen zij een handboek dat handvatten geeft voor de organisatie van de beweegweek.

De invulling van de Week van de VitaliteitSpelen is de vrije keuze van de deelnemende zorgcentra. Tijdens de beweegweek kan de zorginstelling verschillende activiteiten organiseren of een dagdeel in het teken zetten van de beweegweek. Het betrekken van de wijk, door bijvoorbeeld met een sportvereniging of school samen te werken, kan ook. Zo nodigde zorgcentrum Cato in Den Haag een basisschoolklas uit om samen naar buiten te gaan met de bewoners. Een inspirerende middag!

De organisatie biedt alle tools en informatie om de VitaliteitSpelen bij elk deelnemend zorgcentrum tot een succes te maken.

De week van de VitaliteitSpelen

Het hoogtepunt van het jaar!

Dankzij de VitaliteitSpelen vergroot u de kennis van (verplegend) personeel en inspireren we hen op het gebied van beweegactiviteiten voor bewoners.

  • Elk zorgcentrum dat meedoet met de VitaliteitSpelen krijgt een beweegscan, advies op maat, Vitaliteitpakket en een kleurrijk VitaliteitSpelen-sticker. Dit geeft een positief signaal af aan bewoners, familieleden en belanghebbenden zoals de Inspectie Gezondheidszorg;
  • Binnen het programma wordt gekeken naar integratie van (al bestaande) lokale initiatieven. Deelname bevordert dan ook contacten met verschillende partijen rondom een zorgcentrum;
  • De landelijke Week van de VitaliteitSpelen helpt bij het werven en binden van nieuwe en bestaande vrijwilligers aan de zorgcentra en/of ouderen in de wijk;
  • Dankzij samenwerking met de gemeente en andere organisaties, kunt u met de VitaliteitSpelen meer thuiswonende ouderen in de wijk bereiken. Zo kunt u tevens de beeldvorming over zorgcentra onder deze groep positief beïnvloeden.